Cấu tạo máy phát điện như thế nào – Máy phát điện Đà Nẵng nhập khẩu