Lắp đặt máy phát điện Đà Nẵng – Công trình tại Trụ sở tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng