Lắp đặt máy phát điện 250kVA Cummins tại VKS Nhân dân TP.Đà nẵng