Máy phát điện dự phòng 60KVA – Nhà công vụ Bệnh viện 199 – Bộ Công An