Xây dựng phòng giao dịch Ngân Hàng Agribank chi nhánh Thanh Lộc Đán