Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện – Máy phát điện Đà Nẵng nhập khẩu